MY MENU

Thai Delmar Co., Ltd. เราจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สดใหม่และอร่อยอยู่เสมอ

ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และห้องทดสอบคุณสมบัติอาหาร

● เรามีนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มากด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นผ่านขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของลูกค้า
● เรามีห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และห้องทดสอบคุณสมบัติอาหาร ที่จำลองขั้นตอนการผลิตไว้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจะสามารถผลิตได้จริงในไลน์ผลิต