MY MENU

Thai Delmar Co., Ltd. เราจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สดใหม่และอร่อยอยู่เสมอ

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 
  
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป 

ด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบและสวยงามได้อย่างลงตัว
 

 

  
รูปแบบของแม่พิมพ์มีด้วยกันมากมายอาทิเช่น วงแหวน หัวใจ ดาว และปลา